ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
N/A
.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
N/A
.co
105,000تومان
1 سال
105,000تومان
1 سال
N/A
.info
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
N/A
.org
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
N/A
.name
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
N/A
.xyz
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
N/A
.club
53,000تومان
1 سال
53,000تومان
1 سال
N/A
.co.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
N/A
.net.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
N/A
.org.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
N/A
.id.ir
8,000تومان
1 سال
8,000تومان
1 سال
N/A
.in
44,000تومان
1 سال
44,000تومان
1 سال
N/A
.tv
146,000تومان
1 سال
146,000تومان
1 سال
N/A
.me
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
N/A
.us
40,000تومان
1 سال
40,000تومان
1 سال
N/A
.asia
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
N/A
.pro
74,000تومان
1 سال
74,000تومان
1 سال
222,000تومان
3 سال
.co.uk
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
N/A
.eu
56,000تومان
1 سال
56,000تومان
1 سال
N/A
.ws
97,000تومان
1 سال
97,000تومان
1 سال
N/A
.click
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
N/A
.biz
52,000تومان
1 سال
52,000تومان
1 سال
N/A
.net
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
N/A

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains